home National Anthems Lupang Hinirang Lyrics

Lupang Hinirang Lyrics

This is the national anthem of the Philippines.

The Philippine Hymn (English version during the American regime)

Land of the morning,
Child of the sun returning,
With fervor burning,
Thee do our souls adore.

Land dear and holy,
Cradle of noble heroes,
Never shall invaders
Trample thy sacred shore.

Ever within thy skies and through thy clouds
And over thy hills and sea,
Do we behold the radiance, feel the throb,
Of glorious liberty.

Thy banner, dear to all our hearts,
Its sun and stars alight,
O never shall its shining field
Be dimmed by tyrant’s might!

Beautiful land of love, o land of light,
In thine embrace ’tis rapture to lie,
But it is glory ever, when thou art wronged,
For us, thy sons to suffer and die.

Lupang Hinirang (Tagalog version)

Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso,
Sa Dibdib mo’y buhay.

Lupang Hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig,
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula,
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma’y di magdidilim,

Lupa ng araw ng luwalhati’t pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo,
Aming ligaya na pag may mang-aapi,
Ang mamatay ng dahil sa iyo.

Filipinas (Spanish version, 1899)

Tierra adorada,
hija del sol de Oriente,
su fuego ardiente
en ti latiendo está.

Patria de amores,
del heroísmo cuna,
los invasores
no te hallarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
en tus montes y en tu mar
esplende y late el poema
de tu amada libertad.

Tu pabellón que en las lides
la victoria iluminó,
no verá nunca apagados
sus estrellas ni su sol.

Tierra de dichas, de sol y amores
en tu regazo dulce es vivir;
es una gloria para tus hijos,
cuando te ofenden, por ti morir.

Say something! 🙂

2 thoughts on “Lupang Hinirang Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *